APS THERAPIE

APS is een lichaamseigen signaal. Het apparaat bootst letterlijk het informatie stroompje na. De Actie Potentiaal zorgt ervoor dat het commando signaal, de hersenen bereiken en er een reactie kan plaatsvinden. Dit gebeurt door midddel van plak electroden op de huid. Deze worden op verschillende plaatsen op het lichaam geplakt. Tussen de elektroden vindt een pijnloze microgelijkstroom plaatst.

De verstoorde zenuwcellen krijgen weer een prikkel, waardoor ze actief worden. De processen die in de cellen plaatsvinden worden versterkt. De doorbloeding van het weefsel wordt verbeterd, waardoor voedingsstoffen aangevoerd kunnen worden en de afvalstoffen verbeterd afgevoerd kunnen worden. Door de verstoorde zenuwcellen weer actief te maken pak je het probleem structureel aan. Dit maakt dat APS geen (tijdelijk) pijn onderdrukker is, maar het probleem daadwerkelijk aanpakt.

APS therapie

Zenuwcellen moeten met elkaar kunnen communiceren. Ze doen dit door middel van boodschapstofjes, de zogenaamde neurostransmitters. Een zenuwcel ontvangt een boodschap en gaat zijn werk doen. Als een zenuwcel verstoord is kan hij ook niet goed meer communiceren. APS verbetert de aanmaak van de neurotransmitters, reden waarom de APS ook gunstig werkt bij diverse psychische problemen.

De therapie is volkomen pijnloos. APS heeft een positieve invloed op talloze processen in het lichaam.

Voor (sport)blessures is APS therapie een zeer geschikte therapie om sneller te herstellen. Bij blessures is het soms lastig om de plek direct te behandel. Deze moet vaak met ontlasting herstellen of is te pijnlijk om te behandelen. Echter met APS therapie kan er wel direct behandeld worden. De therapie is een extra stimulans om sneller te genezen. Omdat dit trauma vaak acuut is werkt de therapie dan ook snel.

Ook bij kinderen vanaf 6 jaar is APS therapie een geschikte methode om te behandelen. Het is pijnloos dus de kinderen hebben er geen last van en reageren over het algemeen zeer snel en goed op de behandeling. Leeftijd is omdat het kind moet kunnen reageren en aangeven wat het voelt. Het is totaal ongevaarlijk. APS therape is een wetenschappelijk bewezen en onderzocht methode.
Wetenschappelijk is aangetoond dat het lichaam tot wel 8 keer meer ATP (energie) kan aanmaken.

Een aantal belangrijke processen zijn:
* verbeterde celcommunicatie
* verbeterde spijsvertering
* meer energie
* terugdringen van ontstekingen
* verbeterde afvoer afvalstoffen