BINDWEEFSEL THERAPIE

Mobilisaties zijn actieve of passieve gewrichtstechnieken met als doel het voorkomen en/of verbeteren van een verminderde beweeglijkheid van een gewricht. Deze beperkte beweeglijkheid kan klachten geven of klachten onderhouden. De oorzaak hiervan kan liggen in verkorte spieren, echter meestal bevindt de oorzaak van de beperking zich in het gewrichtskapsel en bijbehorende banden. In deze situatie dienen gewrichtsmobilisaties te worden gebruikt om het gewricht weer zijn normale beweeglijkheid (Range OMotion) te geven. Met alleen massage technieken kunnen we meestal niet de beperkingen verhelpen. 

We kunnen de mobilisaties in een aantal gradaties verdelen. De eerste is voedend en relaxend voor het gewricht. De tweede zorgt voor een verbetering van de beweeglijkheid en de derde is een manipulatie.

Mobilisatie

Manipulatie

In de gevallen waarin gekozen wordt om een manipulatie toe te passen is er sprake van een beperking in het gewricht. Het gewricht behaalt dan niet zijn volledige bewegingsuitslag of het bewegen in een bepaalde richting leidt tot pijn en stijfheid. Een manipulatie is een korte, snelle, gecontroleerde rekbeweging van het gewrichtskapsel die als doel heeft de normale bewegingsgrens van het gewricht te herstellen. Hierbij kan eventueel een knappend geluid te horen zijn. Dit heeft te maken met de luchtdruk in het gewricht. Het knappende geluid betekent niet dat er iets kapot gaat of op z’n plek wordt gezet. De uiterste bewegingsgrens van het gewricht wordt nooit overschreden. Er wordt ook niet gekraakt. De term ‘gekraakt’ is een term die in de volksmond wordt gebruikt en meer past bij de technieken van de chiropractor. Manipuleren is dus geen kraken.

Manipulatie

Manipulatie in combinatie met andere mobilisatie en massage technieken is zeer effectief. Vaak merk je al na de eerste behandeling meteen een verbeterde beweeglijkheid en verlichting van pijn.